Powiedz … pomogłem

2014-12-02T16:14:30+00:00

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zwrócić się do Was o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy materialnej dla unikatowej w skali Polski inicjatywy ratunkowej oraz leczniczej, mianowicie dla działającego w Kłodzku Ośrodka Rehabilitacji Jeży, kierowanemu przez człowieka, który sprawie tej poświęca całego siebie – pana Jerzego Garę. Wielkiego Miłośnika i Przyjaciela jeży, które w ORJ zaznają raju, wracając często przez długie tygodnie do pełni zdrowia, po najróżniejszych perturbacjach.

Placówka ta stale opiekuje się i niesie nieustanną pomoc kolejnym dziesiątkom jeżyków, które bez ich (Ośrodka) heroicznej, żmudnej i codziennej pracy, w przytłaczającej ilości przypadków nie miałyby szans na przeżycie. Na wyjście z tarapatów, które – bardzo często z winy czynnika ludzkiego – stały się ich udziałem.

 

Jerzy dla jeżyKażda złotówka na ORJ jest zaprawdę bezcenna i przyda się stukrotnie! Potrzeb – tych pilnych i z dalszych rzędów – jest moc. Zachęcamy do wejścia w krąg Przyjaciół kłodzkiego azylu, o którego dniu powszednim, radościach, zwycięstwach, a czasem i frasunkach dowiecie się Państwo więcej, wchodząc na stronę internetową: www.jerzydlajezy.com, oraz ich facebookowy fanpage, który znajdziecie pod adresem: www.facebook.com/JerzyDlaJezy.

Zachęcamy do popatrzenia, poczytania, nabycia wiedzy. Na pewno serca Wam zmiękną, a to w dzisiejszych, często zdehumanizowanych pod kątem wartości czasach – patrząc od strony jasności duszy – rzecz absolutnie bezcenna!

Nr konta, na które można kierować donacje jest następujący:
74 2490 0005 0000 4530 1141 9918,
odbiorca: Fundacja Na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt Primum,
w tytule wpisujcie: „ORJ w Kłodzku”

 

 

Udostępniajcie ten apel, rozszerzajmy krąg niosących nawet najmniejszą pomoc w takich przypadkach, jak pięknie jest mieć serce po właściwej stronie, nieprawdaż?